Каматна политика Народне банке Србије – Сретни број 13

Народна банка Србије/НБС је, за разлику од Централне банке Босне и Херцеговине/ЦББиХ, законски овлаштена за употребу мноштва инструмената  монетарне политике.

Иако је и Србија, као и Босна и Херцеговина, одлучила да ограничи свој монетарни суверенитет у погледу давања кредитa резидентима (домаћа правна лица) ипак НБС има законско право да даје кредите.

Кредит се даје уз одређену камату/каматну стопу и зато НБС као инструмент монетарне/новчане  политике има каматну стопу (видјети графикон).

Исто као и Европска централна банка/ЕЦБ у времену кризе НБС смањује каматну стопу, а када се облаци разиђу она повећава каматну  стопу.

НБС са својим клијентима, српским комерцијалним банкама, успоставља и кредитне и депозитне послове, на исти начин на који комерцијалне банке обављају кредитно-депозитне послове са својим клијентима (предузећима и становништвом).

За Народну банку Србије и српску економију 13 је сретан број.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије 

Извор: НБС. Напомена: Испрекиданом линијом је означена једна од 13 каматих стопа НБС.

НБС има 13 каматних стопа и за један број мање врста кредитно-депозитних послова које су на располагању српским банкама.

Прва и најважнија каматна стопа је референтна каматна стопа/РКС из које се изводи свих осталих 12 каматних стопа простим смањењем или повећањем РКС за одређени проценат.

НБС кредитира банке на 10 различитих начина,  а на двије врсте депозитних послова НБС  плаћа банкама  камату.

Да кроз ниже трошкове кредитирања директно помогне српске банке и индиректно српску привреду , или да стручно речено проводи експанзивну монетарну политику, Народној банци Србије као повод за дјеловање није требала економска криза проузрокована пандемијом.

У Србију је пандемија стигла у марту 2020.г., а НБС је већ 2019.г. два пута смањила референтну каматну стопу и тако  индиректно каматну стопу на све трансакције са банкама.

У 2019.г. РКС је смањена за 0,75 п.п., а у 2020.г.  је редукована  3 пута,  задњи пут у  децембру током другог таласа пандемије.

Србија је у пандемију ушла са РКС од 2,25%, а из ње ће, ако  Бог да, изаћи са РКС од 1%.

Без обзира што НБС не користи своју кредитну функцију у пуном капацитету,  српски економски систем треба бити сретан што у свом  саставу има монетарни подсистем са 13 различитих каматних стопа Народне банке Србије.

Уколико Парламент Босне и Херцеговине у једном тренутку одлучи да додјели кредитну функцију Централној банци Босне и Херцеговине идеалан почетни путоказ за бе-ха монетарну политику може бити монетарна политика НБС са 13 каматних стопа.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.