Беспарица

Наши грађани и сељаци, који су изван економске струке, стање у којем нека фирма или економски  систем као цјелина, нису довољно ликвидни означавају лаичким појмом “беспарица”.

Како настаје беспарица на нивоу економског и банкарског система?

Све банке на свијету држе свој жирални/електронски/безготовински новац код своје централне банке, а  бх банке код Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ).

Кад нека наша банка има превише девиза (евра) она их продаје ЦББиХ, а заузврат добија/купује конвертибилну марку – тако се ствара жирални новац на нивоу банкарског система.

Тим, купљеним, конвертибилним маркама банка може кредитирати  привреду и становништво.

Када нека наша банка има мањак девиза она продаје КМ са свог рачуна резерви код ЦББиХ истој тој ЦББиХ и од ње купује девизе – тако се поништава/смањује жирални новац на на нивоу банкарског система. 

Банке могу на свој рачун резерви полагати готов новац (папирни и ковани КМ)  те се и на тај начин може такође повећавати жирални новац у банкарском систему.

Када банке више продају него што купују КМ смањује се ликвидност банака у домаћој валути, банке имају мање жиралног новца за кредитирање и тако настаје беспарица.

Кроз такво стање беспарице наш економски систем је прошао током глобалне финансијске кризе, 2008. – 2009.г. (видјети графикон). 

Власници  девизних штедних улога, али и странци су повлачили девизе из банака (али и КМ).

Kупопродаја конвертибилних марака од стране бх банака 

Извор: www.cbbh.ba  (Обрадио, Драган Јовић, Bife.ba).

Како наше банке нису имале довољно девиза обраћале  су се ЦББиХ са захтјевом  да од ње купе девизе, а продају јој КМ, што је водило ка смањењу новца на рачунима банака тј. ка беспарици.

Само у октобру 2008.г. салдо купородаје је био – 475 мил. КМ, толико су банке више продале конвертибиних марака него што су купиле.

Са 5,93 млрд. (8/2008.г.) кумулативни салдо купопродаје КМ се смањио на 4,76 млрд. (6/2009.г.).

За  10 мјесеци (септембар 2008 – јун 2009.) банке су  ЦББиХ продале 1,2 млрд. КМ више него што су од ње купили КМ и  за  приближно толико се смањила количина новца на њиховим рачунима резерви,  по основу купопродаје КМ. 

Тренутно, стање у нашем банкарском  систему уопште не личи на  2008.г. и 2009.г., али  ову кризну епизоду треба запамтити и  разумјети, како се овај облик беспарице не би поновио.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.