Контрола кретања

Половином марта 2020.г ради ублажавања негативних  економских ефеката пандемије  обе бх агенције за банкарству (ове агенције контролишу банке) су донјелу  одлуку о привременим мјерама (Одлука) са нагласком на мораторијум/мировање кредита.

Међутим, у Босни и Херцеговини је поред контроле кретања људи (тј. полицијског часа) овом Одлуком уведена и контрола кретања капитала.

Стручна јавност није примјетила да задржавање добити банака остварене  у 2019.г. и одгода и/или задржавање исплате дивиденди банака није ништа друго до рестрикција у кретању капитала, јер су бх банке претежно у страном власништву.

Поједине банке  у Српској и Федерацији су биле у дилеми да ли је забрана исплате дивидендe препорука или обавеза, али Агенција за банкарство Републике Српске и Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине су растумачиле да су банке обавезне да не исплаћују дивиденду.  

Са обзиром да су наше банке  у 2019.г. оствариле значајну добит  (видјети графикон), а да је највећи дио њих у власништву странаца/нерезидента (тј. страних банака) Oдлука у дјелу који се тиче дивиденде представља забрану преласка капитала преко границе, али и ограничавање приватне својине, јер је већина банака у приватном власништву.

Устав Републике Српске, иако донесен прије око 30 године и иако скоро у потпуности посвећен заштити приватне својине (која је тада била “у пеленама”) је предвидио ограничење кориштења приватне својине  само у условима  ванредног стања, непосредне ратне опасности и рата,  а Одлука је  и донјета након увођења ванредног стања. 

Са обзиром да је ванредно стање укинуто, а ако се поново жели ограничити располагање приватном својином, позивање на Устав Републике Српске нема више правног основа.

У Одлуци коју је донјела и Федерална агенција за банкарство се наводи да је она привременог карактера  тј. да вриједи до опозива, са тим да Устав Федерације Босне и Херцеговине није  нормирао услове ограничења располагања приватном својином (за разлику од Устава Републике Српске).

Нето добит  банкарског сектора Босне и Херцеговине

Извор:  ЦББиХ (Обрадио Драган С. Јовић, Bife.ba).

Циљ задржања дивиденде у билансима банака је одржавање ликвидности банака као и  раст извора за финансирање кредита.

И ЕУ и зони евра су циљале да кроз задржавање дивиденде подстакне кредитни раст, али оне,  “порадоксално” ништа нису забрањивале, већ су циљ реализовале на много мекши начин.

Прво је Европска централна банка  (ЕЦБ) предложила или препоручила да се дивиденде не исплаћују, а Федерација европских банака је подржала прједлог ЕЦБ и издала исту препоруку,  иако је  препорука, краткорочно гледано, на штету акционара банака.

Федерација европских банака је  додатно образложила препоруку о задржавању дивиденди кроз  информацију  да се тако доприноси одржавању кредитног раста, а позвала је и своје чланице/банке да ставе привреди ЕУ довољно кредита на располагање и да наставе са кредитном експанзијом.

Овакву симбиозу и хармонију банака  и регулатора  нисмо  видјели у Босни и Херцеговини. 

Све  док се не прихвати да се интереси бх привреде и  бх банака  у погледу наставка кредитне експанзије подударају, а не  разилазе, регулатори банкарског сектора у БиХ ће морати забрањивати,  умјесто препоручивати.

Власници банака у ЕУ долазе из земаља  ЕУ, као и огромна већина власника банака у Босни и Херцеговини,  али Босна и Херцеговина  није чланица Европске уније.

Европске банке сматрају Европску унију својом.

Забране у погледу ограничења располагања приватном својином дјелују само у периодима ванредног стања јер их је Устав Републике Српске орочио на такве догађаје.

Ако било који бх ентитет жели  имати опцију увођења контроле кретања капитала у редовним околностима у нашем друштвено-економском и правном систему морају бити извршене огромне промјене.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.