На западу ништа ново

На почетку свјетске економско-финансијске кризе (СЕФК) 2008-2009.г. странци, претежно стране банке, су започели повлачење капитала (стручни назив је страна пасива) из наших банака и до почетка 2014. г. преполовиле кредите и депозите дате бх банкама.

Да ли  међународни токови  капитала и у текућој кризи имају  исти смијер или се динамика и интензитет кретања ино капитала ипак промијенила? 

Мада  је још увијек прерано да би се поуздано и прецизно закључило, постоје назнаке да се у овој кризи ино капитал понаша и слично и другачије (видјети графикон).

Први случајеви  заразе са вирусом смјештени су у децембар прошле године, а од друге половине  јануара  почиње масовно повлачење капитала из земаља у развоју. 

Крајем 2019.г. страна пасива наших банака је највиша од краја 2013.г. 

Након децембарског максимума (3,12 млрд. КМ) обавезе према странцима се смањују три мјесеца узастопно, а укупна ерозија ове билансне позиције је  7,8%  или 243 милиона КМ – толико су страна правна лица повукли новца из банкарског сектора Босне и Херцеговине.  

Пoд претпоставком да се овај тромјесечни тренд “одласка странаца” настави ипак се не може цитирати Ремарк и казати: “На западу ништа ново”!?

Током СЕФК новац из наших банака су прво почели повлачити наши грађани  и сељаци (септембар 2008.г.), а стране банке које финансирају домаће банке (које су у власништву често тих истих страних банака) су почеле повлачити новац  тек пети мјесец након избијања кризе – од јануара 2009.г. 

Сада се чини да је бх банкарски сектор иако по структури и даље врло једноставан много интегрисанији у међународне токове капитала него што је то био прије 12  година.

Као и из осталих земаља у развоју и из Босне је повлачење капитала почело у јануару ове године.

Te 2008.г. и 2009.г. смо имали нешто што се звало “Бечка иницијатива”, договор бх власти (под вођством Централне банке БиХ) и страних банака да динамика повлачења капитала буде таква да не угрози финансијску и економску стабилност БиХ.  

Да ли данас имамо неки сличан споразум/договор/иницијативу  и да ли нам је он уопште потребан?

У јануару су стране банке почеле повлачити новац из бх банака, а два мјесеца  касније, у марту,  наши грађани и сељаци почињу опонашати странце.

Реакција домаћих депонената и штедиша је била  моментална и рационална – чим је уведено ванредно стање ступили су у акцију.

Укупно смањење извора финансирања бх банака на ове двије билансне позиције за прва три мјесеца 2020.г. је 551 милион КМ (243+308),  а то је око 80% кредита који смо узели од ММФ-а … за сада!?

На западу ипак нешто ново, а на истоку све по старом?

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.