Биће боље,Фич рече

Фич Рејтингс[1]између осталог објављује и публикацију Глобалне економске перспективе ( Global Economic Outlook, у даљем тексту ГЕО).

Тренутно, током пандемије, највише пажње побуђују прогнозе за колико ће пасти[2] свјетски БДП и БДП по државама у 2020. години.

У најновијем издању ГЕО[3] Фич је додатно смањио прогнозе свјетског БДП-а у 2020.години, на -4,6% (са -3,9% у претходно објављеној прогнози са краја априла 2020. године).

Међутим, након низа ревизија у току 2020. године, аналитичари Фича су овај пут навели и наду да прогнозе свјетског БДП-а за текућу годину врло вјероватно неће бити додатно смањиване, барем не у догледно вријеме.

Извор: Fitch: Global Ecomonic Outlook, ажурирано 26.5.2020. године, доступно на: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020

Фич Рејтингс у ГЕО објављеном 26.5.2020. године прогнозира пад свјетског БДП-а за 4,6% у 2020. години, што је за 70 базичних поена (0,7 процентних поена) ниже у односу на прогнозу пада од 3,9% који је предвиђен у ажурирању ГЕО за крај априла, односно за 590 б.п. ниже него у прогнозама објављеним 19. марта 2020 (+1,3%), и скоро невјероватних 710 б.п. ниже него у базном сценарију из децембра 2019. године (+2,5%)[4].

Брajан Kултон (Brian Coulton), главни економиста  Фич Рејтингс-a појаснио је да су прогнозе економског раста поновно ревидиране због проглашавања ванредних стања, мјера ограничења кретања, затварања производних погона, отпуштања радника и др. мјера које су предузеле скоро све свјетске земље.

Забрињавајуће повећање броја заражених у земаљама са тржиштима у настајању (ЕМ – Emerging Market), те погоршање стања у еврозони и Великој Британији разлози су најновијег пораста забринутости, односно ревидирања очекивања и прогноза у односу на прогнозе са краја априла ове године.

Према најновијим прогнозама, Фич очекује да ће БДП еврозоне пасти за 8,2% у 2020. години у поређењу са смањењем од 7,0% у претходном (априлском) ГЕО-у.

Овакав песимистичан став произилази из обесхрабрујућих података који указују на пад привредне активности у Француској, Италији и Шпанији већи него што се очекивало, због тога што су застоји у ове три земље били већи од оних у другим земљама.

Застој привредне активности у Великој Британији такође је трајао дуже него што се раније претпостављало тако да се може очекивати да се БДП ове године смањи за 7,8% (у поређењу са -6,3% раније).

Фич је прогнозирао да ће производња у земљама са тржиштем у настајању искључујући Кину,ове године пасти за 4,5% у односу на предвиђени пад од 1,9% раније.

Овако крупна ревизија резултат је погоршања епидемиолошког стања болести Ковид-19 током мјесеца маја, у многим од највећих земаља са тржиштем у настајању као што су Бразил, Индија и Русија.

Највеће смањење прогнозе економског раста урађено је за БДП Индије, јер се сада очекује пад од 5% у текућој финансијској години, за разлику од раније прогнозе раста од 0,8%.

Индија је увела врло строге рестрикције, које су потрајале много дуже него што се првобитно очекивало, а подаци о економским активностима који су у међувремену стигли су изузетно лоши.

Дошло је до великог убрзања епидемије болести Ковид-19 у Бразилу и Русији од средине априла и као резултат тога су прогнозе да БДП за 2020. годину пада више него што се раније очекивало.

Прогнозе раста БДП-а за 2020. годину за Кину (+0,7%), САД (-5,6%) и Јапан(-5,0%) су остале исте као и прогнозе на крају априла ове године.

Сем тога, потврђeне су прогнозе са краја априла за Аустралију, Кореју и Јужну Африку, тако да се може рећи да се Фичове процјене глобалних економских перспектива почињу стабилизовати, након низа ревизија на доле у ​​недавним ажурирањима ГЕО-а.

Фич је, сем тога, ревидирао прогнозу глобалног раста за 2021. годину, али за само 10 б.п,тј. на 5,1%, након великог пада у 2020. години, оставши при ставу да ће опоравак условити облик кривуље економског раста у облику латиничног слова „V“.

Констатују да ће огроман шок на тржишту рада у многим земљама (укључујући САД) и константно одржавање социјалне дистанце значајно утицати на потрошњу, а посредно и на производњу, нарочито зато што се може очекивати да ће се предузећа теже одлучивати на нове инвестиције и ширење производног програма.

Постоји низ наговјештаја да ће опоравак послије кризе бити спор, неуравнотежен и у великој мјери зависан од стумиланса монетарних власти.

Фич предвиђа да ће глобално квантитативно ублажавање (QuantitativeEasing, QE) 2020. године достићи шест хиљада милијарди америчких долара, што је еквивалентно половини укупног кумулативног износа QE све четири највеће централне банке (Феда, ЕЦБ, Банке Енглеске и Банке Јапана), у периоду 2009-2018. године.

Оваква експлозија ликвидности централних банака требала би да подстакне пораст банкарских кредита реалној економији.

Биће боље, мада не тако ускоро, Фич нам рече…

Видосав Пантић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.

Фусноте:

[1]Фич (енглески: Fitch) је мултинационална групација, која пружа финансијске и информативне услуге. Групација Фич послује у више од 30 земаља, а састоји се од неколико компанија, које се баве прикупљањем, анализом и дисеминацијом финансијских информација, као и анализом ризика. Најпознатији дио групације је компанија „Фич рејтингс“, која је једна од водећих међународних агенција за кредитни рејтинг.

[2]Уобичајено је да се стопе промјене (реалног) БДП-а називају (реалним) економским растом, који може бити нулти (без промјене БДП-а), позитиван (пораст БДП) или негативан (пад БДП). Поједностављења ради, аутор користи појмове пад/раст БДП (за негативан/позитиван реални раст) у посматраној години.

[3]Fitch: Global Ecomonic Outlook, ажурирано 26.5.2020. године, доступно на: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020

[4]Фичове прогнозе промјене реалног БДП (реалног економског раста), које су садржане у публикацији Global Ecomonic Outlook из децембра 2019. године (тзв. Базни сценарио), ревидиране су у неколико наврата у 2020. години, због затварања предузећа, увођења рестрикција кретања и сл. Прегледности ради, фокусираћемо се само на најскорије ревизије прогноза (објављене 26.5.2020. године) дијелом и зато што у њима има и мало оптимизма.