Каматна стопа на јавни дуг – Истекао гарантни период?

Цијелу протеклу годину, од момента избијања пандемије, све централне банке на свијету покушавају смањити каматну стопу по којој се задужују њихове државе.

У томе су  врло успјешне биле  америчка централна банка (Федералне резерве или скраћено ФЕД) и Европска централна банка (ЕЦБ).

Каматна стопа на десетогодишње обвезнице је кључна каматна стопа на финасијском тржишту развијених земаља.

Када се у развијеним земљама каже каматна стопа прва и права асоцијација је каматна стопа на десетогодишње обвезнице.

Умјесто каматне  стопе се користи и термин принос (енг. yield).

ЕЦБ   не само да је смањила каматну стопу/трошкове по којима се задужују Њемачка, већ је успјела смањити и каматне стопе на јавни дуг високозадужених  земаља попут Италије и Грчке и  то за око 1 процентни поен.

Међутим,  од почетка ове године каматне стопе почињу расти …

Каматне  стопе на десетогодишње обвезнице, у %

Извор: FED и ЕЦБ.

Њемачка држава је на крају 2020.г. „плаћала“ инвеститорима -0,57%, а на крају фебруара „плаћа“ више, -0,33%.

Иако је каматна стопа у  Њемачкој и даље негативна, она је за 2 мјесеца порасла за 0,24 процентна поена.

До ове промјене  је дошло мада ЕЦБ и даље врло енергично кредитира све кључне актере на тржишту зоне евра и мада ЕЦБ није предузимала  никакву  промјену у смјеру монетарне политике.

Иста појава, раст каматних стопа, се може запазити и у осталим земљама зоне евра, а поготово у земљама које имају огромне јавне дугове.

Са 2,2% (април 2020.г.) ЕЦБ је успјела спустити каматну стопу на грчки јавни дуг на невјероватних 0,63% (децембар 2020.г. ) што је ниже чак и од каматне стопе на амерички јавни дуг, међутим почетком ове године каматна стопа на грчки дуг расте.

САД су у децембру 2019.г. плаћале каматну стопу од 2%, након годину дана она је смањена за 1 процентни поен, али раст америчке каматне стопе у фебруару ове године је очигледан.

Главна порука и поука овога текста је да иако и америчка и европска штампарија новца раде пуном паром ни ЕЦБ ни ФЕД у неограниченом временском периоду не могу гарантовати јефтин новац/кредите тј. ниске трошкове финансирања јавног дуга државама чланицама зоне евра и САД-у.

Гарантни период за ниске каматне стопе је истекао, или истиче?

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.