ММФ и БиХ

БиХ  преговара са ММФ-ом о новом кредиту, или по рјечнику ММФ о новом аранжману.

Ако БиХ и ММФ постигну споразум о условима новога аранжамана, то ће  бити шести по реду аранжман са ММФ-ом.

Обрачун кредита се врши у валути ММФ-а, специјалним правима вучења (eng. special drawing rights SDR).

По курсу од   1 ЕУР = 0.847 СДР (5.1.2020.), укупна вриједност потенцијалног аранжмана од 1,5 милијарди КМ би била  649 милиона СДР, а то је  до сада највећи аранжман са ММФ-ом.

БиХ се суочила са одливом приватног страног капитала, са смањењем кредитне активности и са падом јавних прихода, а у априлу прошле године се спомињао и мораторијум на отплату дјела спољњог дуга.

Кредит ММФ би требао надомјестити драстично,  и у економској историји БиХ недоживљено, смањење ликвидности  са којим се суочавају и приватни  и јавни сектор у БиХ.

Дужничко-повјерилачки односи БиХ и ММФ-а уочи глобалне финансијске кризе (2007- 2009.) и  уочи пандемије Цовид-19 се потпуно разликују (видјети графикон).

Наш дуг ММФ-у прије глобалне финансијске кризе/ГФК је на значајно нижем нивоу него уочи пандемије (2019.), а  у 2008. БиХ чак ништа ни не дугује ММФ и зато је наш улазак у ГФК (2009.) био  повољнији од уласка у пандемију, када смо ММФ-у дуговали око 100 мил. ЕУР (2019.).

Кумулативни дуг БиХ према ММФ, у милијардама СДР

(1 СДР = 1.17 ЕУР)

Извор:  www.imf.org. Податак за 2021. под претпоставком да се реализује шести аранжман са  ММФ-ом у износу од 1,5 милијарди КМ.

Након ГФК (од 2010. до 2019.) дуг према ММФ никада није прелазио 550 милиона ЕУР, а под претпоставком да се реализује аранжман са ММФ-ом од 1,5 милијарди КМ, дуг у 2021.  ће достићи максималну вриједност од око 1,2 милијарди ЕУР.

Удвостручење максималног дуга прије и послије пандемије указује на величину економских поремећаја у  економском систему БиХ.

У терминологију ММФ за овакво економско стање и за овакву  природу  односа са ММФ-ом се користе појмови невоље са дугом (debt distress) или дужничка криза (debt crisis).

Од почетка пандемије у нашим јавним расправама и нашем јавном простору нити један од ова два појма није стекао статус ни приближно фреквентног стручног термина.

Економски проблеми неће бити рјешени или ублажени, ако буду игнорисани, или ако се не буду  називали стручним именом.

Економска струка се никада није устручавала да економској појави додјели општепознату и општеприхваћену стручну одредницу.

Бифе.ба