Платни промет у банкама Српске – У слободном паду

Република Српска има Јединствен систем за мултилатералне компензације и цесије.

Пошто овај систем компензација искључује банке, оне остају ускраћене за једна дио плаћања који би се одвијао преко њих да мултилатералне компензације не постоје.

Међутим, чак и кад се вриједност свих ових компензација дода на међубанкарски унутрашњи безготовински платни промет/МУБПП банака у Српској, тј.  ако се претпостави да је све што је компензовано/пребијено требало бити плаћено у МУБПП преко банака са сједиштем у Српској (и организационих дјелова банака са сједиштем у Федерацији, које послују у Српској) банке у  Српској су и даље у слободном паду (видјети графикон).

Годишња вриједност компензација у односу на годишњи МУБПП банака у Српској је у просјеку свега 0,6% (2015 – 2020.г.) и зато оне не могу  побољшати учинак банака Српске у укупном МУБПП Босне и Херцеговине.

Веза између протека  времена и пад удјела Српске у овој врсти платног промета је врло очигледна, јака и постојана (црвена линија на графикону).

За 10 година удјел Српске се смањио за 7,5 п.п. и у 2021.г. износи 21,7% (прва четири мјесеца).

Удјел Републике Српске у укупном међубанкарском унутрашњем безготовинском платном промету Босне и Херцеговине

коригован  за компензације

Извор: www.cbbh.ba и www.abrs.ba. За 2021.г. прва четири мјесеца, а за остале године свих 12 мјесеци.

Шта ће  се десити са удјелом Српске, ако се овај линеарни тренд пада (црвена линија на графикону) настави?

У просјеку удјел Српске се годишње смањује за 0,9 процентних поена (црвена бројка на графикону) и за 12 година удјел  у МУБПП ће пасти за 10,8 п.п.  (0,9*12).

Ако се тренд пада, који је изолован у период 2011 – 2021.г. настави, у 2033.г. преко банака  Српској ће се одвијати само око једне десетине (21,7-10,8) од укупног међубанкарског унутрашњог безготовинског платног промета Босне и Херцеговине

Генерације које одлазе би можда требале размишљати шта остављају генерацијама које долазе?

Умјесто расправа о прошлости које тренутно доминирају  јавним простором Српске, а о којима свако ко разликује зло од доброг нема никаквих дилема, расправа о финансијској и економској будућности се чини много кориснијом и потребнијом,  јер се прошлост не може промјенити, а на будућност се  може утицати.

Подаци  о међубанкарском унутрашњем безготовинском платном промету су показатељ великог економског заостајања Републике Српске.

Да ли се ради о најбољем  показатељу економског заостајања Републике Српске о томе се може расправљати.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.