Бити или не бити – питање је сад (други дио)

Основна препорука кризног менаџмента јесте то да је здравље запослених на првом мјесту, што се обезбјеђује кроз пуну примјену свих прописаних мјера!

Разговарајте са радницима као човјек са човјеком и заборавите на поданички однос, притиске и контроле. Они су прије свега људска бића са свим својим емоцијама и очекивањима, а сада се суочавају са израженим страховима и не сналажењем у новонасталој ситуацији.

Могу вам дати изненађујуће добра рјешења у функцији превазилажења кризне ситуације. Успоставите прије свега однос повјерења и солидараности! Питајте их шта им треба и будите сигурни да ће вам се учињено добро кад тад вратити!

Обезбједите им бенефите, објасните им сликовито како планирате превазићи проблеме, назначите њихову улогу у том процесу, те им на тај начин дајте мотивацију и наду. Вријеме је да наши предузетници и менаџери коначно схвате да је најважнији ресурс сваке организације човјек-радник!

Урадите свеобухватну анализу вашег предузећа, процјену властитих слабости и потенцијала али и анализу окружења (тржишта, конкуренције, трендова..) те креирајте више могућих сценарија за излазак из кризе.

То је прилика да реално сагледате неке нагомилане проблеме (видјети графикон), можда слабу продуктивност или неефикасност пословних процедура и пословних система.

Обратите пажњу на квалитет пословног модела, продајне и маркетинг планове, приход, структуру ланца снабдијевања али и канале дистрибуције, пословну мрежу, структуру трошкова, структуру капитала. Поредите то са ситуацијом код ваших конкурената.

Сценарији могу ићи у правцу продаје дијела предузећа, уласка у стратешка партнерства, али и у правцу стечаја и ликвидације.

Потребно је да заиста схватите потребе ваших клијената и крајњих корисника ваших производа и услуга!

У зависности од резултата анализе направите мање или више сложен кризни план, (можда чак и план реорганизације, реструктуирања и сл.) формирајте кризни штаб, менаџмент за његову имплементацију, те будите у томе одлучни и истрајни јер простора за компромис нема!

Обратите посебну пажњу на ликвидност, ту се одмах усмјерите.

Разговарајте са вашим повјериоцима, банкарима, државом, редизајнирајте ваше уговоре у складу са стварним потребама и могућностима, пронађите скривене резерве, тражите алтернативне начине финансирања јер сваки динар је битан!

У будућности компаније се неће везивати за фиксни капитал, користиће га уз најам или лизинг, преводиће стална средства у обртни капитал из ког се могу лакше кретати из једног у други бизнис.

Посебну пажњу посветите рационализацији и реструктуирању оперативног пословања и пословних процеса са циљем оптимизације истих, смањења трошкова и повећања ефикасности. Размислите озбиљно о имплементацији „Кајзен“ (константно побољшање, унапређење), „Лин“ и сличних модела пословања.

Дефинишите сет најважнијих кључних показатеља пословања (eng. KPI – Key Performance Indicators) и пратите их на дневном нивоу.

Пратите шта ради држава, локална заједница, припремите се за кориштење разних пакета мјера које ће бити имплементиране у циљу олакшања ситуације и подршке привреди.

Бизниси са диверзификованим портфолиом имају већу шансу да опстану, посебно ако имате производе или услуге са нееластичном тражњом.

Размишљајте и развијајте алтернативна рјешења за све.

У вријеме када су затворене и границе дојучерашњих великих и славних европских, економских и других унија, потребно је да се ослоните на ресурсе властите земље, потражите супституте и купујете домаће производе!

Аутсорсинг (унајмљивање друге, специјализоване фирме, да ради послове који се не односе на основну дјелатност ваше фирме) ће бити примјењиван на свим нивоима пословања, размислите о томе, тестирајте.

На сцени је све чвршће повезивање учесника од добављача и произвођача до крајњих корисника. Формирају се разни облици коoперација, задруга, заједничког дјеловања, а до изражаја долази међусобна солидарност и повјерење, те се на тај начин граде трајне и дугорочне везе.

Покрените суштинска питања за ваш бизнис у струковним удружењима, кластерима, привредним коморама, универзитетима, надлежном министарству и локалној заједници.

Електронска трговина, онлајн трговина већ се смислено и видљиво уклапала у продају производа од игле до локомотиве, а криза изазвана корона вирусом само је убрзала те процесе.

Прилагодите на вријеме своје моделе продаје, маркетинга и комуникације.

Будите храбри и одлучни, јер опстаће само организације спремне да се константно прилагођавају новонасталој ситуацији!

Мјесто где се свијет сада налази је у избору безброј одлука које ће доњети појединци, компаније, владе и институције.

Чим прође криза неминовно слиједи експанзија, а затим опет криза, на вама је да будете потпуно наоружани и спремни за трку до изнемоглости…

Бити или не бити, питање је сад!

Драган Крошњар, пословно-финансијски консултант*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.