Степен успјешности економије Републике Српске – Бјегство из мизерије

Како се у Босни и Херцеговини у политичким и економским расправама увијек истичу различите мјере успјешности  коефицијент/индекс мизерије (збир стопе незапослености и стопе инфлације), или показатељ ситости и среће,  би се могао употребити и код нас за одмјеравање успјешности неке власти.

Босна и Херцеговина и Република Српска су од 2006. прошли 4 општа изборна циклуса.

У Републици Српској и Босни и Херцеговини општи избори су били 2006., 2010., 2014. и 2018., а ефективно се владало (или ће се владати) у периодима 2007 – 2010., 2011-2014., 2015-2018. и 2019 – 2022.

Коефицијент или индекс мизерије у Републици Српској

Извор: Инвестиционо Развојна банка Републике Српске (обрадио  аутор). Напомена: Црвени  круг означава  изборну годину.

Просјечан коефицијент српске мизерије у ова четири раздоља је 25,3 , 26,9 22,1 и 13,2, али због понекад различите власти на нивоу државе и ентитета не може се увијек јасно разграничити којој политичкој групацији/предсједнику припада заслуга за економски успјех или неуспјех.

Коефицијент мизерије искључује величину јавног дуга, просјечне нето плате, просјечну потрошачку корпу, миграциона и демографска кретања и сличне показатеље успјешности који се интезивно користе у нашим друштвеним расправама и цијелу економију и друштво своди на један број састављен из два број.

Струка  препоручује кориштење годишње инфлације и сезонски подешене стопе незапослености, а коефицијент мизерије би се могао рачунати и на мјесечној разини како би се ажурно пратио развој економског система ентитета и државе и вршило њихово упоређивање.

Циљ рачунања индекса је бјегство из мизерије пошто је на крају  2020. индекс у БиХ од 14,4 приближно на нивоу америчког у другом мјесецу пандемије (15,2 у априлу 2020.).

Коефицијент мизерије је једноставанa, прагматичнa и практична мјера, управо онаква какви су и Американци, а и сваки просјечан становник Босне и Херцеговине га може схватити.

Статистички заводи бе-ха ентитета и државни статистички завод (Агенција за статистику Босне и Херцеговине) мјере и инфлацију и незапосленост и преостаје им само да саберу ова два броја и публикују збир, чиме наше друштво и економија  одмах добијају квалитетну, јасну и брзу информацију о смјеру у којем се економија креће и квалитету власти која са њом управља.

Бифе.ба