Године које су појели скакавци

У економској науци и економској пракси је одувијек владала заокупљеност економским растом, који је под условом да је све остало једнако, доживљаван као мјера успјешности једног економског система.

Економски раст очишћен од инфлације, прилагођен цијенама у земљи и исказан у цијенама из једне године и то по глави становника, се узима као један од показатеља раста животног стандарда.

Он је у Босни и Херцеговини 50-тих година прошлог вијека растаo и по двоцифреним стопама (видјети графикон), а онда су дошле године које су појели скакавци.

Први велику шок за бх економију се десио у 1990. када је почела дезинтеграција јединственог југословенског економског тржишта и рат у Словенији.

За једну годину (1990/1989.) животни стандард је смањен за чак 12%.

А у првој ратној години (1992/1991.) за 40%.

Стопа раста реалног БДП по глави становника 

Извор: ОВИД (Обрадио Bife.ba). Напомена: БДП је очишћен од инфлације и нивоа цијена, а изражен је у међународним доларима.

Нагли раст економске активност током друге половине 90-тих је посљедица послијератне обнове и функционисања економског система у миру, па је зато у првој години мира животни стандард нагло и значајно порастао.

Временска серија раста реалног БДП-а се завршава у 2016., а остварени раст (2016/2015=2,6%), као и опадајући тред раста животног стандарда су најављавали ( и да није било текуће економске кризе) замрзавања животног стандарда на достигнутом нивоу.

Једна друга база података (Свјетска банка) показује да је у 2019. релани БДП по глави становника у Босни и Херцеговини у 2019.г. “порастао” за 0% (2019/2018.).

Према ММФ-у бх економија ће се у 2020. реално смањити за 5%.

На основу података за период 1953-2016. вјероватноћa раста који је нижи или једнак – 5% је врло ниска, само у 4 године (од укупно 64 године) се ово десило.

Негативан раст не мора, сам по себи, представљати изгубљену годину јер је свуда око нас претежно негативан раст.

Босна и Херецеговина има прилику да учи од земаља које чији ће раст у 2020. године бити незнатно испод нуле, или чак позитиван и ту прилику не би требало пропустити.

Очекивани раст у неким од тих земаља које би можда могле послужити као узор за нашу државу је; Мађарска -3%, Србија -2,6%, Јужна Кореја -1,3%, Уганда 0% и Вијатнам 1,7%.

Bife.ba