Нето међународна инвестициона позиција – Спољни сарадници

Глобализација је у посљедњих неколико година посустала, све више се указује на супротан процес (деглобализација), али новац и даље прелази преко границе и тако ће бити док је  свијета и вијека.

Правна лица из једне државе (резиденти) позајмљује новац од странаца (нерезиденти), а овај процес се одвија уз истовремено улагање новац резидената у стране земље.

Међународно кретање капитала подразумјева да резиденти једне земље истовремено и дугују и потражују од резидената других земаља.

Статистички преглед ове врсте се назива међународна инвестициона позиција земље (енг. international investment position).

Када се пребију потраживања од странаца које имају резиденти једне државе и обавезе према странцима које имају резиденти те исте државе добија се нето међународна инвестициона позиција/НМИП, која се изражава или у одређеној валути, или у проценту од БДП-а.

Ако је она у плусу онда резиденти од нерезидената/спољних сарадника потражује више него што им дугују, а ако је у минусу резиденти потражују мање од нерезидената.

Позитиван НМИП значи да је земља нето извозник капитала, а негативни да је нето увозник капитала.

Само двије земље у  ЕУ имају  НМИП која тежи нули и то су Италија и Финска (видјети графикон) чији резиденти иностранству/спољним сарадницима дугују приближно онолико колико од њих и потражују.

Лијево од овога центра су земље старе Европе и  нордијске земље, а десно скоро претежно нова Европа (бивше земље комунистичког лагера), као и земље које су прошле кроз кризу јавног дуга (ПИГС земље).

Нето међународна инвестициона позиција у трећем кварталу 2020.г.

(у % БДП-а)

Извор:  Евростат.

Земља Бенелукса (Белгија, Холандија, Луксембург) које су оснивачи Заједнице за угаљ и челик (претеча ЕЕЗ и ЕУ)  су нето извозници капитала, а од старе Европе ту је Њемачка (73%).

Нето повјерилац према иностранству су и Данска и Шведска, као и у мањој мјери Аустрија (НМИП 11%).

Заборављена бивша колонијална велесила Холандија је нето извозник капитала у вриједности која превазилази њен БДП  (112%) – мала земља велики повјерилац спољних сарадника.

На другој  страни спектра међународних дужничко-повјерилачких односа  је Хрватска.

Она иностранству дугује нето 50% свога БДП-а, а  апсолутни антихероји НМИП су ПИГС земље (Португал, Ирска, Грчка и Шпанија) плус наравно Кипар који је такође прошао кроз кризу јавног дуга.

Од држава старе  Европе једино Француска има неповољни биланс са иностранством (-26%), а Словенија је боља од ње  (-17%).

Разлике  у нето  међународној инвестиционој позицији  осликавају у просјеку разлику између старе Европе и европског сјевера са једне стране и нове Европе и европског југа са друге стране.

Прва  група земаља су нето извозници капитала, а друга  група земља су нето увозници капитала.

Пошто је новац роба на који се плаћа камата не постоји дилема ко су добитници, а ко губитници, у међународном кретању капитала/спољној финансијској сарадњи међу европским државама.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.