Multipolarna svetska ekonomija – Ako nemate čelik, nemate državu

Od kraja II svetskog rata, svet je prošao kroz defakto tri svetska poretka, koja su oivičena promenama  u ekonomskom poretku i ekonomskoj moći; prvi je nastao neposredno posle II svetskog rata,  drugi počinje od pada Berlinskog zida, a treći traje zadnje dve  decenije.

Čitaj dalje

Kineska ekonomija – Nastavak čuda

U  većini zemalja statistički zavodi mogu relativno brzo dati informaciju o  smeru i veličini ekonomske aktivnosti.

Čitaj dalje

Primjena nove dividendne politike Mtela a.d. Banjaluka – Krajnje nerealna očekivanja

U petak 17.maja na tržište akcija su prispjele dvije povezane informacije u vezi isplate dividende Mtela a.d. Banjaluka za 2023.godinu, prva ujutru prije trgovanja, i druga poslije trgovanja.

Čitaj dalje

Kako Mtel a.d. Banjaluka povećava likvidnost srpskih ekonomija –  Razduživanje na nekoliko frontova   

Lice, fizičko ili  pravno, može novac čiji je vlasnik potrošiti, iskoristiti za izmirivanje obaveza, štediti ili investirati.

Čitaj dalje

Struktura obrtnih sredstava Mtela a.d.Banjaluka – Sa pogledom usmjerenim prema nebu

Vanredni događaji izazivaju velike promjene u strukturi imovine ili obaveza firme ili u cijelom bilansu stanja i bilansu uspjeha.

Čitaj dalje

Likvidnost firme  – Kompromis

Svaka firma mora praviti kompromise između dvije osnovne grupe pokazatelja poslovanja – likvidnosti i profitabilnosti.

Čitaj dalje

Analiza uticaja objave finansijskih izvještaja na cijenu akcija, na primjeru kompanije Mtel a.d. Banjaluka – U grču

Nepisano  pravilo, nešto poput ustava tržišta akcija, je da objavu finansijskih izvještaja akcionarskih društava uvijek prati promjena cijene akcija tog društva.

Čitaj dalje

Cena usluga prevoza u Bosni – Krov nad glavom i duvan

Svaka delatnost nastoji da  poboljša svoj položaj u ekonomskom sistemu u odnosu na na ostale delatnosti povećavaju apsolutnu i relativnu (u odnosu na  kapital)  neto dobit.

Čitaj dalje

Cena nafte i cena prevoza – Za kim zvona zvone?

Rast cena roba i usluga smanjuje životni standard građana i pruža ekonomsko opravdanje za kontrolu cena, koja se sprovodi u okviru šire politike regulacije cena.

Čitaj dalje