Dugoročno zaduženje Republike Srpske u 2024.godini – Istovremeno i dobar i loš

Republika Srpska je u budžetu za 2024. planirala potpuno drugačiji način dugoročnog zaduživanja u poređenju sa  2023.godinom.

Čitaj dalje

Građevinska dozvola i ekonomija – Lijepa ekonomska perspektiva

Broju izdatih građevinskih dozvola u BiH se uopšte ne pridaje bilo kakav ekonomski značaj, a to je u svakom ekonomskom sistemu koji drži do sebe jedan od najbitnijih pokazatelja sadašnjeg i budućeg  privrednog ritma.

Čitaj dalje

Naknada na obaveznu rezervu – Plaćeni da se brinu?

Nekada davno je neko nekako smislio jedan vrlo dobar, i možda vrlo prikladan, aforizam za jednu veliku grupu, ne bilo kakvih ljudi, koji rade u centralnim bankama?

Čitaj dalje

Kako Bosna planira finansirati Dojče banku – Jedna od najvećih promjena

Banke u BiH to znaju, javnost apsolutno i uopšte ne, da od 1.januara ove godine banke sa sjedištem u BiH moraju  jedan dio obavezne rezerve  držati u eurima tj. na računima kod stranih banaka.

Čitaj dalje

Javni dug Republike Srpske na kraju 2023. godine – Vrlo uspješno

Zadnja zaduženje Republike Srpske u 2023.godini realizovano je emisijom šestomjesečnih trezorskih zapisa (RS23-T09) 26.decembra,  kao i  uvijek na Banjalučkoj berzi.

Čitaj dalje

Zašto raste izloženost bosanskih banaka prema inostranstvu – Gdje je zapelo?

Početkom aprila ove godine entitetske  agencije za bankarstvo  su donijele odluku o privremenim mjerama za smanjenje izloženosti bosanskih banaka.

Čitaj dalje

Budžetski deficit u eurozoni – Ej, od kad sam se rodio

Pod teretom nametnutog i samonametnutog kompleksa niže vrednosti (u odnosu na društva okupljena oko Brisela) većina stanovnika u državama bivše  Jugoslavije misli da su greške u ekonomskoj politici svojstvene samo njihovim vladama,  a nikako vladama zemalja eurozone, pogotovo  ne najvećim zemljama eurozone.

Čitaj dalje

Fiskalni savjet Republike Srpske i likvidnost budžeta Republike Srpske – Razmjere dezinformacija

Prošle  godine jedna od glavnih ekonomskih tema  u Republici Srpskoj bila je način finansiranja budžeta Republike Srpske u odnosu na otežano zaduživanje na stranom finansijskom tržištu.

Čitaj dalje

Rast minimalne plate u 2024.godini – Zašto Bosna MMF-u ne vjeruje?

Kada to Savjet ministara BiH  bude zatražio Međunarodni  monetarni  fond će sigurno pozajmiti novac, a do tada se preporuke MMF-a u dijelu ograničavanja rasta plata u javnom sektoru i  zadržavanja postojećeg nivoa minimalnih plata u BiH neće  po svaku cijenu poštovati.

Čitaj dalje

Rast minimalne neto plate u Srpskoj – Povećanje neto profita?

Sumirajući promjene u ekonomiji BiH tokom 2023.godine, koji događaj bismo mogli izdvojiti kao najbitniji za dalji razvoj ekonomskog i društvenog sistema?

Čitaj dalje